Usługi

 • projekty zagospodarowania terenów zieleni i ogrodów przydomowych,
 • projekty nasadzeń zastępczych,
 • inwentaryzacja zielni (sporządzanie elektronicznych map w tym również przy urzyciu urządzenia GIS, przygotowanie preliminarza opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody),
 • ekspertyza dendrologiczna,
 • nadzór nad realizacją projektów.
 • roboty ziemne (kształtowanie powierzchni terenu, humusowanie),
 • uprawa gleby, przygotowanie stanowiska pod nasadzenia lub siew,
 • odchwaszczanie (chemiczne, mechaniczne),
 • zakładanie trawników z siewu,
 • zakładanie trawników z rolki,
 • sadzenie drzew, krzewów, bylin,
 • montaż systemów automatycznego nawadniania
 • projekty, instalacja oraz konserwacja,
 • projekty i wykonanie nasadzeń na tarasach, balkonach.
 • altany, pergole, tarasy drewniane,
 • ogrody skalne, rzeźby ogrodowe, grille, paleniska,
 • stawy, strumyki, oczka wodne,
 • skalniaki,
 • alpinaria,
 • oświetlenie.
 • obwódki brukowe,
 • ścieżki ogrodowe,
 • place ogrodowe,
 • murki oporowe,
 • podazdy i miejsca postojowe.

Ogrodzenia betonowe i panelowe.

 • koszenie trawników,
 • przycinanie, formowanie krzewów
 • renowacja trawników, wertykulacja, areacja
 • zabiegi ochrony roślin,
 • nawożenie mineralne i organiczne roślin.
 • wycinka drzew w miejscach trudno dostępnych,
 • rozdrabnianie gałęzi rębakiem,
 • frezowanie pni,
 • karczowanie pni.